Доцільне використання високопотокового назального кисню у госпіталізованих пацієнтів для початкової або постекстубаційної терапії гострої дихальної недостатності

Доцільне використання високопотокового назального кисню у госпіталізованих пацієнтів для початкової або постекстубаційної терапії гострої дихальної недостатності

06.08.2021

клінічні рекомендації Американського коледжу лікарів

Високоточна терапія назальним киснем (HFNС) - це відносно новий вид неінвазивної респіраторної підтримки, який останнім часом набуває широкого застосування у медичній практиці. Він передбачає доставку теплого та зволоженого кисню через невелику носову канюлю при потоці, більшому за інспіраційний потік пацієнта (до 60 л/хв). Передбачувані переваги HFNС, порівняно зі звичайною оксигенотерапією (COT) та неінвазивна вентиляція (NIV), включають поліпшення стану пацієнта комфорт та фізіологічні переваги, такі як покращення оксигенації та вентиляції, синхрона робота дихання та апарату, зменшення анатомічного мертвого простору, помірний позитивний тиск на кінці видиху, більш ефективне дихальне зусилля, зменшення роботи дихання та очищення секрету. Високоточний назальний кисень може бути використаний як підтримка дихання у важкохворих пацієнтів за кількома показаннями, включаючи початкове або постстекстубаційне лікування дихальної недостатності. Однак вплив HFNC на клінічні результати недостатньо встановлений, і існує небагато клінічних рекомендацій, які б надавали клініцистам обґрунтовані доказові рекомендації щодо його належного застосування.

Метою цієї настанови Американського коледжу лікарів (ACP) є представлення рекомендацій щодо використання HFNС у госпіталізованих пацієнтів для первинного або постстекстубаційного лікування гострої дихальної недостатності

ACP визначила ключові питання та скликала технічну експертну групу, до складу якої увійшли експерти з клінічної тематики, клініцисти та епідеміологи, щоб поінформувати про систематичний огляд та допомогти у уточненні обсягу та ключових питань.

Відгуки громадської групи вказують на сильну перевагу HFNС над NIV для початкового лікування гострої дихальної недостатності, в основному через зменшення смертності та інтубації (6 з 6 респондентів зазначили, що вони віддають перевагу HFNС). Для управління посттекстубацією 3 з 6 респондентів зазначили, що вони віддали б перевагу HFNС (більшість посилається на поліпшення комфорту як ключовий фактор у світлі кількох інших відмінностей), а 3 сказали, що не впевнені.

Знайдено 2 рандомізованих перехресних дослідження , які виявили, що більшість учасників віддавали перевагу HFNС проти COT при первинному лікуванні від гострої дихальної недостатності (53% проти 17% пацієнтів) та після екстубації (88,2% проти 11,8%) . Чотири з 6 респондентів зазначили, що вони віддали б перевагу HFNC перед COT для постстекстубаційної гострої дихальної недостатності, 1 не виявив переваг, а 1 відповів невпевнено на основі обмежених відмінностей у результатах, але зазначив, що зниження реінтубації може вплинути на їх вибір.

Інформація про непрямі витрати з Таблиці зборів Medicare DMEPOS показала, що середньомісячні ставки відшкодування, становили від 41 до 106 доларів США за COT, 185 доларів США за HFNС та 1055 доларів США за NIV.

Рекомендація 1a:

ACP пропонує, щоб лікарі використовували високоточний назальний кисень, а не неінвазивну вентиляцію у дорослих, госпіталізованих, для лікування гострої гіпоксемічної дихальної недостатності (умовна рекомендація; докази низької достовірності).

Обґрунтування

Докази низької достовірності показують, що застосування HFNС над NIV має переваги для початкового лікування гіпоксемічної гострої дихальної недостатності. Існує очевидне поліпшення клінічно значущих результатів, включаючи зниження смертності у пацієнтів з гіпоксемічною, негіперкапнічною гострою дихальною недостатністю (свідчення низької достовірності). Зниження смертності було великим (ГРЗ, −15,8%), але докази були обмежені 1 випробуванням 216 пацієнтів. Докази низької достовірності також показали помірне зменшення інтубації у пацієнтів з гіпоксемічною або гіперкапнічною гострою дихальною недостатністю, помірне зменшення госпітальної пневмонії у пацієнтів з гіпоксемічною гострою дихальною недостатністю та покращення комфорту пацієнтів. Більшість пацієнтів можуть використовувати HFNC, і зазвичай немає протипоказань, якщо це не пов'язано з проблемами з встановленням назальної канюлі. Крім того, витрати, пов'язані з використанням HFNC, оцінені за допомогою Тарифного розкладу плати за медичні послуги DMEPOS, нижчі, ніж витрати, пов'язані з використанням NIV (середньомісячна ставка відшкодування, що становить 185 доларів США проти 1055 доларів США), хоча ця інформація про витрати обмежена Сполученими Штатами.

Рекомендація 1b:

АКП пропонує, щоб клініцисти використовували високоточний назальний кисень, а не традиційну оксигенотерапію для дорослих, госпіталізованих із посттекстубаційною гострою гіпоксемічною дихальною недостатністю (умовна рекомендація; докази низької достовірності).

Обґрунтування

Докази низької достовірності показали, що HFNC може дещо зменшити реінтубацію порівняно з COT і що HFNC може покращити комфорт пацієнта. Докази низької достовірності також показали, що HFNC не може бути гіршим, ніж COT, щодо смертності від усіх причин та пневмонії, отриманої у лікарні, а докази помірної достовірності показали, що вона, не гірша за COT щодо тривалості перебування в реанімації. Напрямок оцінюваних ефектів для цих результатів, як правило, вказує на потенційну користь при порівнянні HFNC з COT у пацієнтів з посттекстубаційною гострою гіпоксемічною дихальною недостатністю.

Переклад і адаптація статті: Сергій Бєлєнцов - продакт-менеджер Maxtec. Джерело: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-7533