Традиційні та новітні технології промивання та концентрації продуктів крові

Традиційні та новітні технології промивання та концентрації продуктів крові

29.11.2021

Переливання еритроцитів, тромбоцитів та гранулоцитів може бути пов’язано з несприятливими клінічними результатами у деяких пацієнтів через наявність в них залишкових білків плазми, надлишку калію, вільного гемоглобіну та інших забруднень, які накопичуються в донорській крові під час її обробки та зберігання. Саме тому продукти крові часто промивають звичайним фізіологічним розчином або іншим середовищем для видалення забруднень і покращення якості клітин крові перед переливанням. Існує безліч методів для промивання та концентрації компонентів крові, переважна більшість з яких базується на принципі центрифугування, або відбувається за допомогою спеціальних пристроїв для відновлення/автотрансфузії клітин. Хоча ці технології мають відносно низькі ризики для середньостатистичного пацієнта, є докази того, що центрифугування може мати негативні наслідки при переливанні пацієнтам з імунодефіцитом, новонародженим і немовлятам або пацієнтам, схильним до алергічних реакцій, пов’язаних з переливанням - через ушкодження клітин в процесі обробки. Обмеження та недоліки обробки донорської крові на основі центрифугування спонукали до розробки нових методів підготовки крові до переливання без центрифугування. 

Перед переливанням крові, одним з етапів її підготовки є промивання, яке включає на початку розведення крові, а потім концентрацію розведеної одиниці до бажаного гематокриту. Найчастішими продуктами, які піддаються відмиванню є еритроцити та тромбоцити. Реципієнтами цих продуктів - новонароджені, пацієнти, які проходять хіміотерапію і пацієнти, схильні до алергічних реакцій, пов’язаних з переливанням. 

Цільну кров промивають при підготовці до автогемотрансфузії, для видалення сторонніх тіл і забруднень, відсмоктаних разом з кров’ю з місця оперативного втручання. Будь-який продукт крові, який був кріоконсервований для продовження терміну його зберігання, також промивається для видалення токсичних консервантів. 

Кінцева мета концентрації та промивання полягає в тому, щоб забезпечити достатньо чистий зразок компонента крові для переливання або трансплантації зі зниженим ризиком несприятливих наслідків. 

На сьогодні існують наступні методи промивання крові:

  • Ручне – є дешевим, проте не може забезпечити необхідної стерильності, не має стандартизованої процедури проведення.

Автоматичне 

  • COBE 2991 – найпоширеніший метод, ефективно зменшує вміст прозапальних маркерів,  відновлює якість одиниць еритроцитів, які наближаються до закінчення життєвого циклу. Недоліки: значне збільшення вмісту калію та гемоліз після промивання. 
  • ACP 215 – зменшує ризик бактеріального зараження, дозволяє додати буферний розчин для продовження терміну зберігання. Недоліки: недостатньо знижує рівень IgA у пацієнтів з дефіцитом IgA, активує тромбоцити та лейкоцити.

Автотрансфузія 

  • Із переривчастим потоком – видаляє калій, вільний гемоглобін, тромбоцити і лейкоцити з цільної крові, може обробляти різні об’єми крові. Недоліки: активує адгезію, вивільняє лейкоатрактанти та тромбопластичні агенти, посилює гемоліз, демонструє низьке відновлення тромбоцитів із багатої тромбоцитами плазми. 
  • Безперервна (CATS) – потрібна для вироблення концентратів еритроцитів з високим гематокритом, вся обробка відбувається в одній камері, може обробляти невеликі обсяги крові, має обмежений мертвий об’єм, ефективно видаляє забруднення (наприклад, жир і мікроагрегати). Недоліки: забезпечує непостійне видалення вільного гемоглобіну, негативно впливає на форму клітин.

Мембранні фільтри 

  • Холофайберні – ефективно видаляють диметилсульфоксид, відокремлюють еритроцити від цільної плацентарної крові при приєднанні до лейкоредукційного фільтра. Недоліки: активують тромбоцити, демонструють низьке відновлення тромбоцитів, значно знижують кількість факторів згортання, не можуть повною мірою видалити диметилсульфоксид. 
  • Фізичні – зменшують кількість цільової розчиненої речовини (наприклад, калію та амонію), дешеві і можуть бути портативними. Недоліки: ці фільтри несумісні з поточними пристроями для швидкого переливання крові, існує невелика кількість досліджень щодо пошкодження еритроцитів від даних девайсів, знижують концентрацію еритроцитів, у порівнянні з CATS. 
  • Спінінгові – ефективно видаляють диметилсульфоксид, відмивають та відновлюють життєздатні клітини, можуть відмивати мобілізовані продукти лейкаферезу периферичної крові для клітин CD34+, відновлює інактивовані in vitro одержані тромбоцити. Недоліки: немає протоколу для промивання та концентрації продуктів цільної крові за допомогою цих пристроїв, вимагає великих капіталовкладень.
  • Новітні – седиментуючі, інерційно фокусуючі. Ефективно видаляють 80% вільного гемоглобіну і 90% загального вільного білка із збережених одиниць еритроцитів, ефективно знижують рівень IgA до рівнів, безпечних для реципієнтів з дефіцитом IgA, не призводять до значного накопичення калію та вільного гемоглобіну протягом 24-годинного зберігання після відмивання, мають низьку вартість і є портативними. Недоліки: досліджені лише з використанням невеликих об’ємів крові (~50 мл).

Джерело: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6322496/

Переклад: Дарія Сімчук