Використання високопотокових назальних канюль для збільшення успіху екстубації

Використання високопотокових назальних канюль для збільшення успіху екстубації

02.08.2021

Незважаючи на переваги носових канюль з високим потоком (HFNC) для зменшення потреби в інтубації у пацієнтів з середньоважкою та тяжкою патологією легенів, 30% пацієнтів в кінцевому підсумку все ж потрібно інтубувати та переводити на штучну вентиляцію легень. Оскільки носова канюля з високим потоком покращує доставку кисню, «промиває» мертвий простір верхніх дихальних шляхів і поліпшує функціональну залишкову ємність, HFNC доцільно розглядати як варіант для підтримки дихання одразу після екстубації.

Для прикладу, розглянемо хворого на пневмонію. Незважаючи на антибіотикотерапію та кисневу терапію з високим потоком, стан пацієнта погіршується і потребує штучної вентиляції легенів. Після п’яти днів інтенсивної терапії у відділенні реанімації пацієнта переводять на  спонтанне дихання і він готовий до екстутації. 

Роль HFNC після екстубації

У більшості випадків, пацієнтів екстубують з подальшим встановленням носових канюль. Неінвазивну вентиляцію (НІВ) рекомендовано застосовувати для пацієнтів із тривалою гіперкапнією або для тих, хто має високий ризик реінтубації.

Доведено, що HFNC зменшує потребу в реінтубації після переходу з ШВЛ на спонтанне дихання. Ефективність HFNC оцінювали у пацієнтів як з низьким, так і з високим ризиком реінтубації.

Використання HFNC у пацієнтів з низьким ризиком реінтубації

Пацієнти, які мають низький ризик реінтубації, як правило, молоді, мають мало супутніх захворювань, не дуже довго перебували на ШВЛ і вже спробували дихати самостійно.

Примітно, що використання носової канюлі з високим потоком у когорті пацієнтів низького ризику зменшило ймовірність реінтубації на 7% у порівнянні зі звичайним киснем, який подають через носову канюля або лицьову маску.

Використання HFNC у пацієнтів з високим ризиком реінтубації

Пацієнтів високого ризику - як правило, старших, хворих із тривалою ШВЛ, застійною серцевою недостатністю або хронічною обструктивною хворобою легень (ХОЗЛ) та гіперкапнією - було виокремлено в окрему групу дня дослідження необхідності реінтубації.

У групі високого ризику не було знайдено статистичної різниці між HFNC, які використовували після екстубації у порівнянні з маскою НІВЛ, що свідчить про те, що HFNC є має ту ж ефективність що і масочна НІВЛ у пацієнтів з найвищим ризиком реінтубації.

Отже, високопотокова носова канюля (HFNC) може зменшити ризик реінтубації у пацієнтів як з низьким, так і з високим ризиком на величину, більшу або рівну значенню звичайної ймовірності реінтубації. Думаємо, ви точно знали про ці переваги. Чи використовуєте «високопоточку» на практиці?

Переклад і адаптація статті: Сергій Бєлєнцов - продакт-менеджер Maxtec. Джерело:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6737130/